Thi thử HSG9 2024 - Ngày 2

 • Contest thi thử HSG9 của team TLEOJ, ngày thi thứ hai.
 • Đề thi gồm 3 đến 5 bài, tính theo thang điểm 20.
 • Contest rated cho các bạn có rating dưới 2000.
 • Tất cả các bài đều nhập xuất qua file.
 • Mỗi bài được nộp tối đa 3 lần. Thí sinh chỉ được biết điểm bài nộp của mình sau khi kết thúc kỳ thi.
 • Xem đầy đủ thể lệ tại: https://hackmd.io/@NguyenHuuNhatQuang/ryZSuQWi6
Comments


 • 1
  SolraNeubauler 11:16 p.m. 13 feb, 2024

  chill like I will


  • 1
   tanduc111 10:22 p.m. 13 feb, 2024

   Thi xg sao thấy 0đ hết vậy mn!