Bedan Contest #04 - B - Trang trí nhà cửa

View as PDF

Submit solution

Points: 1000 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: decor.inp
Output: decor.out

Author:
Problem type
Allowed languages
C++, NASM, Pascal, pypy3, Python

Nên nhớ là có đọc tên file đấy đồ ngốc.

Tết sắp đến rồi, ai ai cũng đang bận rộn với việc trang trí và dọn dẹp nhà cửa mà flo thì chưa. Vậy là cậu quyết định rủ ngvanminh_ cùng nhau đi mua một vài món đồ để về trang thí nhà cửa.

Khi đến nơi, flo đã ngạc nhiên trước không khí ở nơi đây. Bầu không khí ấm áp, nhạc Tết vang khắp nơi cùng với sự vui vẻ cười đùa của mọi người với nhau, ... làm cả 2 cùng vui theo. Nơi đây có tổng cộng n loại món đồ, món loại thứ i có giá tiền là a_i và số lượng là không giới hạn. Hầu hết các món đồ ở đây đều rất đẹp mắt làm flo đều muốn mua nhưng với m đồng có trong tay, flongvanminh_ quyết định chỉ mua 4 món đồ. Bỗng cả 2 thắc mắc với m đồng đang có, cậu có bao nhiêu cách mua 4 món đồ mà sử dụng hết m đồng trên. Số lượng món đồ quá nhiều làm cả 2 không thể tính được, bạn hãy tính giúp flongvanminh_ nhé.

Input, Output and Scoring

Input (decor.inp)
  • 2 số nguyên dương n, m (1 \le n \le 10^3; 1 \le m \le 10^9).
  • Dãy a gồm n phần tử a_1, a_2, ..., a_n (1 \le a_i \le 10^{9}).
Output (decor.out)
  • In ra kết quả sau khi chia lấy dư cho 1234567891.
Scoring
  • Subtask 1 (15\%): 1 \le n \le 20.
  • Subtask 2 (35\%): 1 \le n \le 10^2.
  • Subtask 3 (50\%): Không giới hạn gì thêm.

Test 1

Input (decor.inp)
3 12
7 1 5
Output (decor.out)
6
Note
  • 6 cách chọn 4 món đồ là chọn các món ở vị trí theo thứ tự là (2, 2, 3, 3); (2, 3, 2, 3); (2, 3, 3, 2); (3, 2, 2, 3), (3, 2, 3, 2)(3, 3, 2, 2).

Test 2

Input (decor.inp)
4 10
1 2 4 2
Output (decor.out)
38

Comments

There are no comments at the moment.