Đề thi TS10 Đà Nẵng năm 2024 - Test tự sinh


Problems

Problem Points AC Rate Users
Số Chuẩn_1 (TS10 ĐN 2024) 1200p 13.7% 37
Từ vựng (TS10 ĐN 2024) 900p 49.3% 64
Nobita (TS10 ĐN 2024) 1700p 30.2% 27
Trung tâm (TS10 ĐN 2024) 1800p 36.4% 32Comments

There are no comments at the moment.