100 / 100
AC | C++11
nguyendepchai vào 4:31 p.m. 16 feb, 2024
13.04s
18.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
Vkhang vào 9:33 p.m. 15 feb, 2024
20.44s
93.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
hungcubuso1vn vào 8:57 p.m. 15 feb, 2024
28.98s
112.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
phdungungungu1 vào 10:20 p.m. 15 feb, 2024
30.51s
85.4 MB
100 / 100
AC | CPP20
Ejen vào 9:21 p.m. 15 feb, 2024
30.68s
63.2 MB
100 / 100
AC | CPP20
tanduc111 vào 9:25 p.m. 15 feb, 2024
31.00s
58.9 MB
100 / 100
AC | CPP20
VilleClaude vào 9:41 p.m. 15 feb, 2024
31.30s
55.6 MB
100 / 100
AC | CPP20
Habaxl vào 11:42 p.m. 15 feb, 2024
48.86s
108.4 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
flo vào 11:20 a.m. 6 feb, 2024
55.54s
153.0 MB
100 / 100
AC | CPP20
tuongtaylor vào 10:33 p.m. 15 feb, 2024
55.92s
93.2 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
NhuDat vào 6:04 p.m. 16 feb, 2024
56.75s
138.0 MB
100 / 100
AC | C++11
KhoaNe53 vào 9:06 p.m. 15 feb, 2024
57.10s
108.0 MB
100 / 100
AC | CPP20
MinhKhoi vào 10:43 p.m. 15 feb, 2024
60.05s
153.0 MB
100 / 100
AC | CPP20
sad vào 8:56 p.m. 15 feb, 2024
60.26s
646.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
simp vào 9:42 p.m. 15 feb, 2024
63.31s
115.1 MB
100 / 100
AC | C++14
Ahjin vào 9:19 p.m. 15 feb, 2024
64.56s
138.0 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
duongquocbao vào 10:25 p.m. 15 feb, 2024
65.51s
118.7 MB
100 / 100
AC | CPP20
KhachDuLichj vào 3:49 p.m. 16 feb, 2024
67.15s
145.6 MB
100 / 100
AC | C++17 (64)
son2008 vào 5:37 p.m. 16 feb, 2024
70.30s
110.2 MB
100 / 100
AC | C++14
hmanh2007 vào 9:35 p.m. 15 feb, 2024
104.21s
214.8 MB
nguyenlamkhanh vào 7:08 p.m. 16 feb, 2024
55.30s
93.2 MB
50 / 100
TLE | C++17 (64)
beba vào 12:15 p.m. 17 mar, 2024
---
108.2 MB
Nguyen_Pham_Hai_Duong vào 8:57 p.m. 15 feb, 2024
9.42s
18.4 MB
hainam2k9 vào 10:09 p.m. 15 feb, 2024
10.30s
18.2 MB
tiendat175 vào 10:19 p.m. 15 feb, 2024
10.45s
19.9 MB
PM vào 10:00 p.m. 15 feb, 2024
39.17s
18.2 MB
40 / 100
TLE | C++11
huyhau6a2 vào 8:54 p.m. 15 feb, 2024
---
18.1 MB
40 / 100
TLE | C++14
Noobcoder vào 8:22 p.m. 15 feb, 2024
---
18.0 MB
40 / 100
TLE | C++17 (64)
phamminhhoang1234 vào 10:11 p.m. 15 feb, 2024
---
17.8 MB
40 / 100
TLE | CPP20
UMPxM416 vào 9:35 p.m. 15 feb, 2024
---
301.5 MB
40 / 100
TLE | C++11
thangtrung1101 vào 10:04 p.m. 15 feb, 2024
---
362.2 MB
40 / 100
TLE | CPP20
_iro_ vào 10:04 p.m. 15 feb, 2024
---
78.0 MB
40 / 100
TLE | C++17 (64)
Jour vào 9:24 p.m. 15 feb, 2024
---
35.1 MB
40 / 100
TLE | PYPY3
letran vào 9:28 p.m. 15 feb, 2024
---
210.0 MB
hungeazy08 vào 9:54 p.m. 15 feb, 2024
10.56s
18.4 MB
20 / 100
TLE | CPP20
daotuankhoi09 vào 9:37 p.m. 15 feb, 2024
---
25.9 MB
20 / 100
RTE | CPP20
quandeptrai123 vào 8:06 p.m. 28 feb, 2024
149.00s
18.6 MB
20 / 100
RTE | CPP20
James2008 vào 9:11 p.m. 15 feb, 2024
226.00s
6.4 MB
20 / 100
TLE | C++17 (64)
kinii vào 10:05 p.m. 15 feb, 2024
---
18.2 MB
20 / 100
TLE | CPP20
hungviet vào 8:36 p.m. 15 feb, 2024
---
18.2 MB
20 / 100
TLE | C++11
taco29 vào 10:07 p.m. 15 feb, 2024
---
18.2 MB
20 / 100
TLE | C++17 (64)
ThienNhan vào 9:54 p.m. 15 feb, 2024
---
18.0 MB
20 / 100
TLE | CPP20
nguyendinhtien22022009 vào 9:58 p.m. 15 feb, 2024
---
18.2 MB
20 / 100
TLE | C++17 (64)
LeQuangLiem vào 9:07 p.m. 15 feb, 2024
---
18.0 MB
20 / 100
TLE | C++17 (64)
minhbilly vào 9:52 p.m. 15 feb, 2024
---
25.3 MB
20 / 100
TLE | CPP20
tuananh1704 vào 9:29 p.m. 15 feb, 2024
---
18.0 MB
20 / 100
TLE | C++14
gtd vào 10:00 p.m. 15 feb, 2024
---
41.6 MB
20 / 100
TLE | C++14
SaKaTa vào 9:32 p.m. 15 feb, 2024
---
50.1 MB
20 / 100
TLE | CPP20
TuanAnhTank vào 9:20 p.m. 15 feb, 2024
---
317.4 MB
20 / 100
TLE | CPP20
winhmm vào 9:39 p.m. 15 feb, 2024
---
64.7 MB