Cập nhật hệ thống rating của TLEOJ và các Problem Setter mới
posted on March 1, 2024, 9:30 p.m.

Xin chào các bạn

Vào tối qua, đội ngũ kỹ thuật đã thực hiện một vài thay đổi liên quan đến OJ, trong đó bao gồm việc cập nhật lại hệ thống tính rating của OJ. Hiện tại công thức tính rating mới đã được áp dụng, và các bạn có thể xem lại rating của mình trong profile (https://tleoj.edu.vn/user).

Chúng mình xin được nhắc lại về các mốc rating như sau:

Tên gọi Mức điểm
\color{grey} \text{Newbie} \color{grey} 0 \rightarrow 1099
\color{green} \text{Pupil} \color{green} 1100 \rightarrow 1299
\color{darkcyan} \text{Specialist} \color{darkcyan} 1300 \rightarrow 1499
\color{blue} \text{Expert} \color{blue} 1500 \rightarrow 1799
\color{purple} \text{Candidate Master} \color{purple} 1800 \rightarrow 1999
\color{orange} \text{Master} \color{orange} 2000 \rightarrow 2399
\color{red} \text{Grandmaster} \color{red} 2400 \rightarrow 2999
\color{darkred} \text{Legendary Grandmaster} \color{darkred} 3000 \rightarrow \infty

Ngoài ra, sau chuỗi contest thi thử HSG9 vừa qua, chúng mình xin được chúc mừng các bạn đã đạt dược mốc rating \color{orange} \text{Master} (theo hệ thống rating cũ) và được nhận lời mời chính thức từ chúng mình cho một vị trí trong nhóm setter:

 1. nathan4690
 2. hmanh2007
 3. UMPxM416
 4. VilleClaude
 5. SolraNeubauler
 6. Ejen
 7. Seer_2210
 8. kinii
 9. Noobcoder (đặc cách)

Comments


 • 0
  tunglamgd1985 11:49 p.m. 29 apr, 2024

  cho em hỏi làm thế nào để rating ạ


  • 0
   gmozzff 5:23 p.m. 12 may, 2024

   b tham gia các kì thi của TLE và có gán nhãn màu cam rated nhé


   • 0
    Sunlight 5:10 p.m. 30 apr, 2024

    bạn tham gia các contest của TLE nhé