TLEoj Contest #17


Problems

Problem Points AC Rate Users
Số lần xuất hiện 800 45.8% 21
Hiệu hai dãy số 800 26.2% 16
Giống hay khác 1100 2.6% 1
Tìm hai dãy bội 1500 11.4% 4
Khác biệt hoán vị 1200 14.3% 1
Dãy tăng và giảm 1700 40.0% 2
Phân đoạn dãy số 1 1200 27.3% 3
ADN đặc biệt 1400 27.3% 3
Sắp xếp nhị phân 1400 0.0% 0
Truy vấn lung tung 1700 0.0% 0
Lát gạch 2000p 25.0% 1Comments